Usługi Just2Trade Online

Skontaktuj się z namiZwinąć

Usługi inwestycyjne i rodzaje działalności

 1. Odbieranie i przekazywanie zleceń na jeden lub więcej instrumentów finansowych:
  Firma zapewnia osobom fizycznym i prawnym usługi w zakresie odbierania i przesyłania zleceń o najwyższej jakości. Just2Trade Online Ltd podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia właściwej jakości usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń zakupu/sprzedaży papierów wartościowych i zapewnia ochronę interesów klientów, wykazując uczciwe i jednakowe podejście do wszystkich klientów.
 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów:
  Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych wymaga od firm inwestycyjnych wdrożenia wszystkich niezbędnych środków w celu uzyskania najlepszego rezultatu realizacji zamówienia w imieniu klienta. Just2Trade Online Ltd poszukuje najlepszych możliwych warunków dostępnych w trakcie realizacji transakcji w imieniu klienta, biorąc pod uwagę cenę, koszt, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia, a także wielkość, charakter i inne czynniki wpływające na realizację zleceń. Zasady realizacji zleceń zawierają szczegółowe informacje na temat różnych miejsc, na których realizujemy zlecenia naszych klientów, a także czynników wpływających na ich wykonanie.
 3. Zarządzanie portfelem:
  Just2Trade Online Ltd oferuje usługi zarządzania portfelami dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów korporacyjnych. Po zdefiniowaniu jasnych celów zarządzania portfelem, możemy opracować indywidualne portfolio i strategię, aby spełnić cele i oczekiwania naszych klientów. Nasze profesjonalne, zindywidualizowane usługi zapewniają ciągłe monitorowanie portfeli klientów i warunków rynkowych, aby zapewnić zgodność z ich celami, zapewniając jednocześnie regularną komunikację z naszymi klientami i kwartalne wyceny wyników ich portfeli

Dodatkowe usługi

 1. Przechowywanie i zarządzanie instrumentami finansowymi na rachunkach klientów, w tym usługi powiernicze i usługi pokrewne, takie jak zarządzanie środkami / zarządzanie zabezpieczeniami.
 2. Zapewnienie inwestorowi pożyczek , które umożliwiają mu dokonywanie transakcji z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych.
 3. Transakcje w walutach obcych związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
 4. Analiza inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy zaleceń o charakterze ogólnym EPA w odniesieniu do transakcji na instrumentach finansowych

Instrumenty finansowe

 1. Zbywalne papiery wartościowe
 2. Instrumenty rynku pieniężnego
 3. Udziały instytucji zbiorowego inwestowania
 4. Opcje, futures, swapy, umowy przyszłych stóp procentowych, kontrakty pochodne na papiery wartościowe i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub zwrotów, a także inne instrumenty pochodne, wskaźniki finansowe lub mierniki finansowe, które można wymienić fizycznie bądź w gotówce.
 5. Opcje, futures, swapy, przyszłe umowy stopy procentowej i wszelkie inne kontrakty na surowcowe instrumenty pochodne, które muszą być opłacone w gotówce lub mogą być opłacone w gotówce według uznania jednej ze stron (z wyjątkiem z powodu niewykonania lub innej przyczyny rozwiązania umowy).
 6. Opcje, futures, swapy i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące surowców, które mogą zostać fizycznie rozliczone, pod warunkiem, że są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i / lub MTF.
 7. Opcje, futures, swapy, forward i wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące surowców, które mogą być fizycznie rozliczone, o których nie wspomniano w paragrafie 6 części III i które nie są przeznaczone do celów komercyjnych, które mają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem czy, między innymi, są rozliczane za pośrednictwem uznanych izb rozliczeniowych lub podlegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
 8. Pochodne instrumenty finansowe na redystrybucję ryzyka kredytowego.
 9. Umowy finansowe na różnice.
 10. Opcje, futures, swapy, umowy dotyczące przyszłych stóp procentowych oraz wszelkie inne kontrakty pochodne związane z parametrami klimatycznymi, stawkami frachtowymi, zezwoleniami na emisję, stopami inflacji lub innymi oficjalnymi statystykami, które powinny być opłacone w gotówce lub mogą być opłacone w gotówce według uznania jednej ze stron (z wyjątkiem niedotrzymania zobowiązań lub innych podstaw do rozwiązania umowy), jak również wszelkich innych umów dotyczących instrumentów pochodnych,dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów i środków niewymienionych w tej części, posiadających cechy innych pochodnych instrumentów finansowych, biorąc pod uwagę, czy są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF, czy zostały one rozliczone przez uznane izby rozliczeniowe i czy objęte regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Dla naszych klientów świadczymy usługi na następujących giełdach:

GiełdaKraj
BATS OptionsUSA
BME (Madrid Stock Exchange)Hiszpania
BOX (Boston Options Exchange)USA
CBOE (Chicago Board Options Exchange)USA
CBOT (Chicago Board of Trade)USA
CME (Chicago Mercantile Exchange)USA
CSE (OMX Copenhagen)Dania
EURONEXT AmsterdamHolandia
EURONEXT BrusselsBelgia
EURONEXT LisbonPortugalia
EURONEXT ParisFrancja
FSE (Frankfurt Stock Exchange)Niemcy
HKEx (Hong Kong Exchanges)Hong Kong
HSE (OMX Helsinki)Finlandia
ISE (International Securities Exchange)USA
LSE (London Stock Exchange)UK
MEX (Mexican Stock Exchange)Meksyk
MIL (Milan Stock Exchange)Włochy
MOEX (Moscow Exchange)Rosja
NASDAQ Options MarketUSA
NASDAQ USA
NYMEX (New York Mercantile Exchange)USA
NYSE (New York Stock Exchange) USA
NYSE ARCAUSA
NYSE AMEXUSA
NYSE MKTUSA
OSE (Oslo Stock Exchange)Norwegia
PHLX (Philadelphia Stock Exchange)USA
SET (Stock Exchanges of Thailand)Tajlandia
SIX (Swiss Exchange)Szwajcaria
SSE (OMX Stockholm)Szwecja
TSE (Tokyo Stock Exchange)Japonia
TSE (Toronto Stock Exchange) Kanada
TSX (Toronto Venture Exchange)Kanada
UE (Ukrainian Exchange)Ukraina
VIE (Vienna Stock Exchange)Austria