Kalendarz ekonomiczny

Śledź aktualne dane ekonomiczne
według naszego Kalendarza Ekonomicznego

Kraj
Okres: Wcz | Dzi | Tyd | Mie
Dzisiaj 19 kwietnia
  
  
Data
Kraj
Wskaźnik
Okres Fakt Prognoza Przeszły Przegląd j.m.
19 kwi
03:00
AU
HIA New Home Sales MoM
Mar 229,0
03:00
AU
HIA New Home Sales MoM
Mar 903,0 229,0
04:30
JP
Wykorzystanie wydajności przemysł.(m/m)
Lut 47,0 punkty
04:30
JP
Wykorzystanie wydajności przemysł.(m/m)
Lut -28,0 32,0 punkty
04:30
JP
Produkcja przemysłowa (m/m) Końc.
Lut -21,0 43,0 %
04:30
JP
Produkcja przemysłowa (m/m) Końc.
Lut -13,0 -21,0 31,0 %
04:30
JP
Produkcja przemysłowa (r/r) Końc.
Lut -52,0 %
04:30
JP
Produkcja przemysłowa (r/r) Końc.
Lut -2 -53,0 %
04:30
JP
Indeks aktywności w sferze usług (m/m)
Lut -17,0 punkty
10:00
DE
Raport miesięczny Bundesbanku
%
10:00
PT
Indeks cen producentów (m/m)
Mar 0 punkty
10:00
PT
Indeks cen producentów (m/m)
Mar 2 0 punkty
10:00
PT
Indeks cen producentów (r/r)
Mar -2 %
10:00
PT
Indeks cen producentów (r/r)
Mar 7,0 -2 %
11:30
BR
BCB Focus Market Readout
%
12:00
BR
Indeks aktywów ekonomicznych Banku Centralnego Brazylii IBC-Br
Lut 52,00 %
12:00
BR
Indeks aktywów ekonomicznych Banku Centralnego Brazylii IBC-Br
Lut 17,0 62,00 %
12:15
CA

Pomoc

Liczba rozpoczętych budów domów
(Housing starts).

wskaźnik pokazuje liczbę nowych domów, których budowa już się rozpoczęła . Rozpoczęcie budowy oznacza rozpoczęcie układania fundamentów dla budynku. Wskaźnik jest bardzo wrażliwy na zmiany głównych stóp procentowych w kraju, ponieważ budowa zwykle wymaga zaciągnięcia kredytów bankowych.

dane te, ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. Dlatego wzrost wolumenu budownictwa charakteryzuje poprawę jego dobrobytu i zdrowy rozwój gospodarki.

wskaźnik ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs waluty krajowej.

House starts, annualized
Mar 250 2459,0 mld
12:15
CA

Pomoc

Liczba rozpoczętych budów domów
(Housing starts).

wskaźnik pokazuje liczbę nowych domów, których budowa już się rozpoczęła . Rozpoczęcie budowy oznacza rozpoczęcie układania fundamentów dla budynku. Wskaźnik jest bardzo wrażliwy na zmiany głównych stóp procentowych w kraju, ponieważ budowa zwykle wymaga zaciągnięcia kredytów bankowych.

dane te, ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, podlegają sezonowym wahaniom. Proces budowy jest bezpośrednio związany ze stanem dochodów ludności. Dlatego wzrost wolumenu budownictwa charakteryzuje poprawę jego dobrobytu i zdrowy rozwój gospodarki.

wskaźnik ma ograniczony wpływ na rynek. Wzrost jego wartości ma pozytywny wpływ na kurs waluty krajowej.

House starts, annualized
Mar 3352,0 250 2756,0 mld
16:00
BR
Consumer Confidence
1 kw 438,0 punkty
21:00
KR

Pomoc

Indeks cen producentów
(Producer Price Index).

Wskaźnik średniego poziomu zmian cen surowców, materiałów i towarów konsumpcji pośredniej w stosunku do okresu bazowego.

Wzrost indeksu cen producentów może być zwiastunem wyższych wskaźników inflacji konsumenckiej, ponieważ firmy będą starały się przenosić zwiększone koszty na konsumentów . Zmiany PPI są zatem wczesnym wskaźnikiem inflacji. Ponadto wskaźnik cen producentów odzwierciedla, jak bardzo zmieniła się siła nabywcza waluty krajowej, a także pokazuje, w jaki sposób wzrost cen surowców i materiałów znajduje odzwierciedlenie na różnych etapach produkcji.

W przypadku, gdy gospodarka kraju rośnie, wzrost wskaźnika cen producentów może sygnalizować ewentualne zaostrzenie polityki pieniężnej przez bank centralny kraju, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności inwestycji w walucie krajowej. Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego wzrost cen surowców i materiałów zwiększa obciążenie przemysłu, zmniejszając zyski, ponieważ firmy nie są w stanie całkowicie przenieść zwiększonych kosztów na produkty końcowe z obawy przed utratą udziału w rynku.

PPI growth
Mar 8,0 %
21:00
KR
Indeks cen producentów (r/r)
Mar 2 %
22:45
NZ

Pomoc

Indeks cen konsumpcyjnych
(Consumer Price Index, CPI).

podstawowy wskaźnik inflacji mierzący zmianę cen towarów i usług wchodzących w skład stałego koszyka konsumpcyjnego obejmującego towary i usługi stałego popytu (żywność, odzież, paliwo, transport, opieka medyczna itp.). Wybór składu koszyka konsumpcyjnego opiera się na badaniach statystycznych i odzwierciedla typowy dla danego kraju skład dóbr konsumpcyjnych, których zmiana cen naprawdę obiektywnie wskazywałaby kierunek zachodzących procesów gospodarczych. Przy obliczaniu indeksu uwzględniane są ceny importowanych towarów i usług.

Wzrost CPI może spowodować wzrost głównych stóp procentowych w kraju.To z kolei prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej, ponieważ zwiększa się atrakcyjność inwestowania w walutę o większej stopie procentowej.

Dane statystyczne dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych Nowej Zelandii są publikowane przez Państwową Agencję Statystyczną Nowej Zelandii (Statistics New Zealand).

k/k-zmiana w bieżącym kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału.

Consumer Price Index
1 kw 7,0 5,0 %
22:45
NZ

Pomoc

Indeks cen konsumpcyjnych
(Consumer Price Index, CPI).

podstawowy wskaźnik inflacji mierzący zmianę cen towarów i usług wchodzących w skład stałego koszyka konsumpcyjnego obejmującego towary i usługi stałego popytu (żywność, odzież, paliwo, transport, opieka medyczna itp.). Wybór składu koszyka konsumpcyjnego opiera się na badaniach statystycznych i odzwierciedla typowy dla danego kraju skład dóbr konsumpcyjnych, których zmiana cen naprawdę obiektywnie wskazywałaby kierunek zachodzących procesów gospodarczych. Przy obliczaniu indeksu uwzględniane są ceny importowanych towarów i usług.

Wzrost CPI może spowodować wzrost głównych stóp procentowych w kraju.To z kolei prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej, ponieważ zwiększa się atrakcyjność inwestowania w walutę o większej stopie procentowej.

Dane statystyczne dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych Nowej Zelandii są publikowane przez Państwową Agencję Statystyczną Nowej Zelandii (Statistics New Zealand).

r/r - zmiana w bieżącym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Consumer price index-yr
1 kw 14,0 14,0 %

Dlaczego trader potrzebuje kalendarza ekonomicznego?

Jako doświadczony broker doskonale wiemy, jak ważne jest szybkie otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach na świecie, które mogą mieć wpływ na ceny i stan portfela inwestycyjnego. Dlatego nasi eksperci opracowali kalendarz ekonomiczny dla tradera.

Kalendarz Just2Trade - niezawodna i skuteczna baza handlowa

Jako doświadczony broker Just2Trade wie, czego możesz potrzebować podczas handlu na giełdzie i oferuje odpowiednie narzędzia w najwygodniejszy sposób. Wśród nich znajduje się interaktywny kalendarz wiadomości gospodarczych dla tradera.

Najważniejsze cechy i zalety kalendarza ekonomicznego:

Główne wskaźniki mieszczące się w kalendarzu ekonomicznym Just2Trade:

Nasz kalendarz ekonomiczny jest automatycznie aktualizowany po opublikowaniu najnowszych wiadomości i wartości wskaźników. Są w nim dostępne najbardziej istotne i dokładne informacje. Możesz wykorzystać te informacje jako bazę przy opracowywaniu własnych strategii handlowych.