Chúng tôi trả tiền cho khách hàng mới. Chúng tôi rất phóng khoáng!

Hợp tác với Just2Trade Online Ltd trong lĩnh vực thu hút khách hàng mở ra cơ hội thu nhập mới. Bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng lớn khi sử dụng tài nguyên và kinh nghiệm của Just2Trade Online Ltd.

Chở thành đối tác

NÓ HOẠT ĐỘNG Như THẾ NÀO?

01

Trở thành đối tác

Khi tham gia thỏa thuận với Just2trade online, bạn sẽ tiếp được cận thông tin, lời khuyên và hướng dẫn từ đội ngũ quản lí của chúng tôi.

02

Thu hút khách hàng

Khách hàng được tính là kêu gọi thành công, nếu họ đã đồng ý với Just2Trade Online và nạp tiền vào tài khoản của mình

03

Receive compensation

Chúng tôi phụ trách việc chăm sóc khách hàng. Phí đại lý được tích lũy bởi giao dịch của khách hàng

Những câu hỏi thường gặp

1. Tôi nên làm gì để trở thành người giới thiệu?

Cần phải đọc các điều khoản hợp tác và xác nhận thỏa thuận của bạn bằng cách nhấp vào «Trở thành đối tác».

2. What types of accounts are covered by IB program?

The program covers ROX®, MetaTrader4, MMA and other platforms.

3. Phí hoa hồng được thanh toán bao lâu một lần?

Phí hoa hồng được thanh toán hàng tháng, không muộn hơn 15 ngày làm việc sau khi kết thúc tháng.

4. Tiền thù lao được tính như thế nào?

Đối với các giao dịch được thực hiện trên nền tảng ROX®, nhà môi giới giới thiệu kiếm được tới 35% lợi nhuận ròng của Just2Trade Online Ltd.

5. Tôi sẽ nhận phí hoa hồng như thế nào?

Phí hoa hồng được thanh toán hàng tháng, không muộn hơn 15 ngày làm việc sau khi hết tháng.

Những lợi ích

Just2Trade Online & # x2014; là nhà môi giới toàn cầu cung cấp nhiều dịch vụ

khuyến mại thưởng thường xuyên cho khách hàng

Khả năng kết nối với các chiến lược thành công của các chuyên gia

Văn phòng riêng với quyền truy cập 24h vào các tài khoản đối tác

Chở thành đối tác