Παγκόσμια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Η Just2Trade προσφέρει ένα απλό και διαφανές τιμολόγιο για συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης
και συναλλαγές δικαωμάτων προαίρεσης από 1.50 $ ανά  συμβόλαιο

Άνοιγμα λογαριασμού
Demo

Λύσεις για εμπόρους

Παρέχουμε στους πελάτες μας πολλές επιλογές για να διαλέξουν:

Futures and Futures Options
CQG Direct


Άμεση πρόσβαση σε διεθνή χρηματιστήρια CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX.

Δυνατότητα χρήσης μίας από τις τέσσερις επαγγελματικές πλατφόρμες συνναλάγων — CQG Mobile, CQG Trader, CQG QTrader ή CQG Integrated Client, και  επίσης  την πλατφόρμα διασύνδεσης ιστού Web-Trader.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Futures Only
MT5 Global


Ταυτόχρονη πρόσβαση  από ένα λογαριασμό συναλλαγών για όλες τις κύριες χρηματιστηριακές αγορές και εξωχρηματιστηριακές αγορές.

Πλατφόρμα MetaTrader 5

Περισσότερα από 9000 επενδυτικά προιόντα  στο NYSE, NASDAQ, LSE, JPX, MOEX, CME, NYMEX, ICE, FX.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Παράγωγα που συναλλάσσονται (παράγωγα) — είναι μία ενδιαφέρον και μοναδική κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτό παρέχει ευκαιρίες που δεν είναι διαθέσιμες κατά την συναλλαγή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Μαθαίνοντας να εμπορεύεσαι χρηματοοικονομικά μέσα μελλοντικής εκπλήρωσης και χρηματοοικονομικά δικαώματα προαίρεσης σαν δύο ξεχωριστά περουσιακά στοιχεία, ή σαν πρόσθεση στις ισχίουσες στρατηγικές, μπορεί να ενισχύσει τις αποδόσεις.

Τρίτα-
μέρη ανάπτυξης λογισμικών

Οφέλη από παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης

Ελάχιστος κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Μία από τις καλύτερες στη προστασίαλογαριασμών πελατών στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Αποτελεσματική χρήση κεφαλαίου

Ελάχιστες προμήθειες και χρεώσεις

Γρήγορος διακανονισμός(T+0, T+1)και πληρωμή τουχρηματοοικονομικού αποτελέσματος για ανοιχτές θέσεις σε καθημερινή βάση

Άνοιγμα χωρίς προβλήματα αρνητικών θέσεων

CQG — εργαλείο
για επαγγελματίες συναλλαγών

Λειτουργικότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών. Πάνω από 35 χρόνια στην αγορά

Άμεση πρόσβαση σε διεθνείς αγορές CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE US, ICE EU, SGX, HKFE, Bursa Malaysia, JPX, TOCOM

Τερματικά πελατών για να διαλέξετε: CQG Trader, CQG QTrader ή CQG Integrated Client, καθώς και το τερματικό ιστού Web-Trader και την εφαρμογή CQG Mobile.

Ελάχιστο ποσό ανοίγματος λογαριασμού — 1.000 USD. Το βέλτιστο ποσό για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο — 25.000 USD

Η Just2Trade προσφέρει στους πελάτες της την πλατφόρμα CQG Mobile δωρεάν

Καθαρά και ποιοτικά δεδομένα αγοράς

Διάφοροι τύποι συνδέσεων: FIX, API, Excel και ενσωμάτωση με τις δικές σας πλατφόρμες συναλλαγών

Βασικά χαρακτηριστικά

Η Just2Trade προσφέρει ένα απλό και διαφανές τιμολόγιο για συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης και χρηματοικονομικών δικαιωμάτων προαίρεσης: USD 1.50 για ένα συμβόλαιο για πλευρά (αγορά ή πώληση) για όλα τα συμβόλαια  ανεξαρτήτως νομίσματος.

Ανταλλαγή, εκκαθάριση, ρυθμιστικά και άλλα τέλη καταβάλλονται ξεχωριστά και χρεώνονται το ίδιο «όπως αντικατοπτρίζονται στα χρηματηστήρια στο νόμισμα του συμβολαίου.Η χρέωση των δεδομένων της αγοράς χρεώνονται ξεχωριστά.

Περισσότερα για την πλατφόρμα