Handluj kontraktami futures na nagradzanej platformie

Just2Trade oferuje proste i przejrzyste opłaty za handel kontraktami futures
i opcjami USD 1.50 za kontrakt

Otworzyć konto
Demo

Rozwiązania dla traderów

Oferujemy naszym klientom kilka opcji do wyboru:

Futures i opcje Futures
CQG Direct


Bezpośredni dostęp do międzynarodowych giełd CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX.

Możliwość działania na jednym z czterech profesjonalnych terminali handlowych — CQG Mobile, CQG Trader, CQG QTrader lub CQG Integrated Client, a także na terminalu internetowym Web-Trader.

Więcej

Tylko Futures
MT5 Global


Jednoczesny dostęp z  jednego konta handlowego do  wszystkich głównych giełd i rynków pozagiełdowych.

Platforma MetaTrader 5

Ponad 9,000 instrumentów na  NYSE, NASDAQ, LSE, JPX, MOEX, CME, NYMEX, ICE, FX.

Więcej

Giełdowe instrumenty pochodne (derivatives) — są ciekawą i unikalną klasą instrumentów, które  otwierają możliwości niedostępne w handlu innymi typami instrumentów. Opanowanie kontraktow futures i opcji jako samodzielnych i niezależnych aktywów lub  jako  uzupełnienie  istniejącego portfela strategii,może poprawić całkowite zyski z handlu.

Oprogramowanie
innych firm

Zalety pochodnych giełdowych

Minimalne ryzyko kontrahenta

Jeden z najlepszych systemów ochrony kont klientów w branży finansowej

Efektywne wykorzystanie kapitału

Minimalne prowizje i opłaty

Szybkie rozliczanie (T+0, T+1) i  codzienna wypłata wyniku finansowego z otwartych pozycji .

Bezproblemowe otwarcie krótkich pozycji

CQG –instrument
do profesjonalnego handlu

Funkcjonalność, niezawodność i  szybka realizacja zleceń. Ponad 35  lat na rynku 

Bezpośredni dostęp do międzynarodowych giełd CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE US, ICE EU, SGX, HKFE, Bursa Malaysia, JPX, TOCOM

Klient ma do wyboru następujące terminale: CQG Trader, CQG QTrader lub CQG Integrated Client, a także terminal internetowy Web-Trader i aplikację CQG Mobile.

Minimalna kwota do otwarcia konta – USD 1 000 . Optymalna kwota dla zdywersyfikowanego portfela – USD 25 000 .

Just2Trade oferuje CQG Mobile bezpłatnie

Czyste i wysokiej jakości dane rynkowe

Różne typy połączeń: FIX, API, Excel i integracja z własnymi platformami handlowymi

Najważniejsze funkcje

Just2Trade oferuje prostą i przejrzystą taryfę dla kontraktów futures i opcji: USD 1.50 za  kontrakt za strony (kupno lub sprzedaż)  niezależnie od waluty kontraktu.

Prowizje giełdowe, za clearing, opłaty regulacyjne i inne są płatne oddzielnie i rozliczane równo z kwotami odnotowanymi na giełdach w walucie kontraktu. Dane rynkowe są płatne oddzielnie.

Więcej o platformie

Handel kontraktami futures może być realizowany zarówno niezależnie, oraz jako dodatek do innych operacji, co daje traderowi dodatkowe możliwości. Doświadczeni inwestorzy rzadko inwestują w jeden rodzaj papierów wartościowych, a kontrakty futures mogą doskonale zrekompensować straty w handlu akcjami lub przeciwnie, pomnożyć otrzymany zysk.

Istota

Kontrakty terminowe to formalna umowa sprzedaży określonego składnika aktywów w określonym dniu (data wygaśnięcia) po ustalonej cenie. Jest to rodzaj tzw. arbitralnych instrumentów finansowych (instrumentów pochodnych) - umów z ustalonymi warunkami realizacji podstawowych aktywów.

Obrót instrumentami pochodnymi odbywa się po odrębnych cenach - w momencie zakupu nabywca nie musi płacić pełnej wartości aktywów bazowych, wystarczy zapłacić zabezpieczenie - depozyt na kolejny zakup, który wynosi 12-13%.

Zalety światowych kontraktów futures

Instrumenty pochodne są kupowane i sprzedawane na specjalnych giełdach. Podobnie jak w przypadku akcji, światowe kontrakty futures (a w szczególności amerykańskie) oferują potencjalnie wyższe zyski. Dlatego też, jeśli planujesz aktywnie handlować, lepiej od samego początku wybrać brokera, który później zapewni dostęp do rynków światowych tak, jak może to zrobić Just2Trade.

Naszym klientom oferujemy dostęp do profesjonalnego narzędzia handlowego wiodącego amerykańskiego dostawcy informacji giełdowych CQG, który zapewnia bezpośredni kontakt z najlepszymi międzynarodowymi giełdami instrumentów pochodnych: CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX i innymi, gdzie można kupić i sprzedać najbardziej popularne i potencjalnie opłacalne europejskie i amerykańskie kontrakty futures.

Ponadto platforma CQG zapewnia kilka profesjonalnych, potężnych terminali handlowych - od „standardowych” programów dla komputerów w systemie Windows i MacOS po uniwersalny terminal internetowy, a w pełni funkcjonalny system CQG Mobile jest dostępny dla wszystkich klientów Just2Trade całkowicie za darmo.

Jak uzyskać dostęp

Otwórz konto maklerskie i natychmiast zacznij cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z pracy z doświadczonym brokerem i potężną, niezawodną (ponad 35 lat na rynku) platformą CQG - wystarczy wypełnić formularz i złożyć wniosek o otwarcie konta.