Opłaty i prowizje

Opłata maklerska stanowi integralną część obrotu aktywami na dowolnej giełdzie. Istnieją co najmniej dwa powody, aby ją wprowadzić.

Po pierwsze, firma maklerska działa jako pośrednik między osobami, które nie mają dostępu do obrotu papierami wartościowymi i innymi aktywami giełdowymi, a giełdą. Broker realizuje wszystkie podstawowe procedury związane z ich zakupem i sprzedażą i dokonuje ich w imieniu swoich klientów.

Po drugie, doświadczeni brokerzy zapewniają pełen zakres usług dla klientów: usługi podstawowe - takie jak otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego oraz dostęp do wielu giełd, a także dodatkowe, w tym zarządzanie powiernicze lub konsulting.

Rodzaje opłat

Opłata maklerska to zwykle określony procent kwoty transakcji lub całkowitego obrotu funduszy za określony okres ze wskazaniem minimalnej kwoty. Opłata maklerska może również zależeć od dodatkowych usług (np. badania rynku), które są świadczone w oparciu o różne stawki, a także od opłaty za dźwignię, tj. możliwości zawierania transakcji, które kosztują więcej niż kapitał własny klienta.

Drugi typ to prowizja za prowadzenie rachunku maklerskiego. Zwykle płatność jest dokonywana raz w miesiącu, kwota jest stała i zależy od rodzaju używanego konta. Prowizja za konto Multi Market bez aktywności (jeśli łączna kwota opłaty maklerskiej za wszystkie transakcje w danym miesiącu jest mniejsza niż prowizja za rachunek maklerski) stanowi różnicę między nimi.

Stawki

Podstawowe informacje o płatności za usługi, dodatkowe usługi i opłaty wskazane są w opisie stawek wybranego rachunku handlowego.

Szczegółowe informacje na temat stawek maklerskich Just2Trade, prowizji osób trzecich i warunków płatności za dodatkowe usługi opisano w dokumentach przedstawionych na tej stronie.