Stawki i warunki prowadzenia maklerskiego rachunku inwestycyjnego

Kraj/Giełda
Prowizja brokera
Prowizja za overnight
USA (NYSE/NASDAQ)*
13:30-20:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.006 USDza akcję (min. 1.5 USD)
0.025%
Kanada (TSX)
13:30-20:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.06 CAD za akcję
0.025%
Niemcy(TRADEGATE/XETRA)
07:00-15:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.14% od wolumenu transakcji
0.025%
Francja(EURONEXT)*
07:00-15:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.15% od wolumenu transakcji
0.025%
Wielka Brytania (LSE)*
07:00-15:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.14% od wolumenu transakcji
0.025%
Wielka Brytania(LSE IOB)*
07:00-11:00, 11:02-15:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.14%od wolumenu transakcji
0.025%
Hiszpania (BME)
07:00-15:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.15% od wolumenu transakcji
0.025%
Rosja**
07:00-15:40/16:00-20:50 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumantów zbywalnych
od0.00944% dziennego obrotu (min. 0.5 USD)
Więcej informacji
0.044%
Obrót na sesję handlową (RUB)
Prowizja, %
do 1 000 000
0.0354%
od 1 000 000 do 5 000 000
0.0295%
od 5 000 000 do 10 000 000
0.0236%
od 10 000 000 do 20 000 000
0.0177%
od 20 000 000 do 50 000 000
0.01534%
od 50 000 000 do 100 000 000
0.0118%
powyżej 100 000 000
0.00944%
Polska (GPW)
08:00-15:50 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.5% od sumy transakcji(min. 30 USD)
0.025%
Hongkong (SEHK)*
01:30-04:00/05:00-08:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.3% od wolumenu transakcji (min. 6 USD)
0.025%
Japonia (TSE)
00:00-02:30/03:30-06:00 (UTC), pon.-pt.
0.3% od sumy transakcji (min. 5 USD)
0.025%
Singapur (SGX)*
01:00-09:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.3% od wolumenu transakcji (min. 8 USD)
0.025%
Tajlandia (SET)*
03:00-5:30/07:30-09:30 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.5% od wolumenu transakcji (min. 37 USD)
0.025%
Meksyk (BMV)
13:30-20:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.7% od wolumenu transakcji(min. 37 USD)
0.025%
Opcje
13:30 - 20:00 (UTC), pon. - pt.
2.5 USD za kontrakt
patrz szczegóły
N/A
Futures
(CME, ICE, CBOE, MOEX)
Harmonogram wygaśnięcia
Lista instrumentów zbywalnych
CME, ICE, CBOE - od1 USD za kontrakt
MOEX - 0.1 USD za kontrakt plus prowizja giełdy
patrz szczegóły
0.0712% za przewyższenie depozytu zabezpieczającego
Obligacje
07:00-16:00 (UTC), pon.-pt.
Lista instrumentów zbywalnych
0.128% od wolumenu transakcji minimum10 USD
N/A
FOREX
21:05 nie. - 21:00 pt. (UTC)
Przerwa w dni powszednie:
22:00 - 22:05 (UTC)
Lista instrumentów zbywalnych
$2 za lot
Metale
22:10 nie. - 20:55 pt. (UTC)
Przerwa w dni powszednie:
20:55 - 22:10 (UTC)
Lista instrmentów zbywalnych
$2 za lot
CFD
(akcje, indeksy, surowce)
Lista instrumentów zbywalnych
w zależności od typu CFD
*Opłaty giełdowe i rozliczeniowe:
USA:
NSCC – 0.000175 USD za każdą akcję, minimum 0.01 USD każde zlecenie.
SEC FEE – wartość pozycji * 0.00278%, minimum 0.01 USD, tylko zlecenia sprzedaży.
Żądania oficjalnego regulatora dotyczące niektórych transakcji mogą skutkować jednorazowymi opłatami: Blue Sheets - 5 USD, Fed Reference Request - 10 USD
Prowizja za transakcje, których zlecenia są składane poza główną sesją handlową w USA (pre- and postmarket) wynosi 0,003 USD za akcję.

Francja: 0.15%
Anglia: 0.5%
Rosja: 0.01%
Hongkong: 0.1377%
Singapur: 0.04%
Тajlandia: 0.0063%

Voice trading - $5/€5/₽350 za zlecenie w zależności od waluty konta.

Wersja podstawowa platformy MT5 - 0 USD:
Darmowy i łatwy instrument do zarządzania pozycjami poprzez wprowadzanie zleceń w łatwej masce zleceń z najlepszymi cenami bid/ask. Idealny dla początkujących..

Pakiet danych rynkowych „Advanced” dla MT5 - 1 USD miesięcznie lub bezpłatnie, jeśli wykonano 1 transakcję miesięcznie:
Obraz w czasie rzeczywistym akcji, walut i giełd towarowych w każdej sekundzie dnia! Nasze okno Market Watch pokazuje najlepsze ceny dla wybranego instrumentu.

Należy pamiętać, że korzystanie z danych rynkowych nawet 1 dzień w miesiącu powoduje naliczenie pełnej opłaty miesięcznej.
Możesz zakończyć subskrypcję danych rynkowych online w swoim prywatnym gabinecie pod koniec bieżącego miesiąca. Subskrypcja zostanie automatycznie zakończona, jeśli saldo konta nie pokryje opłat za dane rynkowe.


Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na wszystkich rynkach, z wyjątkiem FORTS i międzynarodowego rynku walutowego, rosną na 25 minut przed końcem handlu. Należy pamiętać, że poziom wymaganych depozytów zabezpieczających może ulec zmianie na wniosek kontrahentów, rynku giełdowego lub brokera. Firma ma prawo zmienić poziom wymaganych depozytów zabezpieczających bez uprzedniego powiadomienia. Aktualny poziom wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla każdego instrumentu można zobaczyć w opisie instrumentu w platformie.


Kwota prowizji od wypłaty dywidendy za akcje w Wielkiej Brytanii, UE i Azji wynosi 3% kwoty dywidendy, min. 3 USD na każdego emitenta. Kwota prowizji od wypłaty dywidendy za akcje rosyjskie wynosi 2,2% wielkości dywidendy dla każdego emitenta.

W przypadku, gdy kwota prowizji przekroczy kwotę dywidendy, wypłata dywidendy nie zostanie dokonana. Firma nie zwróci dodatkowej prowizji, potrąconej przez emitenta, depozytariusza lub innego kontrahenta.

Gwarancja udanego obrotu giełdowego

Co leży u podstaw efektywnego handlu na giełdzie? Można śmiało powiedzieć, że zależy to od szeregu czynników, z których najważniejsze można uznać za:

Niezawodny Europejski broker jakim jest Just2Trade - zapewnia dostęp do jednego rachunku handlowego: MT5 Global, który posiada wszystkie wymienione wyżej cechy.

Jedno konto dla Twojej wygody

Podczas gdy większość kont może być używana wyłącznie na jednej giełdzie, MT5 Global zapewnia dostęp do wszystkich głównych rynków globalnych - od Forex, który jest znany większości traderów, po duże giełdy międzynarodowe: USA (NYSE, NASDAQ), Europa (EURONEXT, LSE) i Azji (SEHK, SGX, TSE).

Zaletą różnorodności dostępnych rynków i giełd jest swoboda w tworzeniu dowolnego rodzaju portfela inwestycyjnego. To z kolei osiąga się poprzez dostęp do setek instrumentów handlowych różnych typów: akcji, obligacji, par walutowych, kontraktów futures i CFD. W tym przypadku handel odbywa się z jednego konta.

Zaawansowany terminal handlowy

Terminal handlowy MetaTrader 5 nie tylko zapewnia maksymalną prostotę i szybkość handlu, ale także oferuje ponad 80 narzędzi analitycznych.

Ponadto, terminal ma zaawansowane funkcje dla profesjonalnych handlowców i inwestorów, w tym język programowania do tworzenia własnych robotów, które automatycznie śledzą notowania oraz kupują i sprzedają aktywa. Możesz handlować na giełdzie z MetaTrader 5 nie tylko z komputera czy laptopa, ale także z urządzeń mobilnych.

Diabeł tkwi w szczegółach

Równie ważne są prowizje, dlatego Just2Trade stara się zapewnić najbardziej korzystne warunki współpracy i niski poziom prowizji dla handlu na MetaTrader 5.

Pełna lista prowizji i opłat zależy od konkretnej giełdy (dostępności opłat rozliczeniowych i giełdowych), a także wykorzystania pożyczonych środków. Dla Twojej wygody szczegółowe informacje na temat głównych i dodatkowych prowizji zebrano w powyższej tabeli.