Kalendarz ekonomiczny

Śledź aktualne dane ekonomiczne
według naszego Kalendarza Ekonomicznego

Kraj
Okres: Wcz | Dzi | Tyd | Mie
Dzisiaj 31 lipca
  
  
Data
Kraj
Wskaźnik
Okres Fakt Prognoza Przeszły Przegląd j.m.
31 lip
00:30
US
Wystąpienie Brainard (Fed)
%
01:00
CN
Poziom aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym. NBS PMI
Lip 508,0 509,0 punkty
01:00
CN
Poziom aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym. NBS PMI
Lip 504,0 508,0 509,0 punkty
01:00
CN
Indeks aktywności biznesowej w sektorze nieprodukcyjnym PMI
Lip 535,0 %
01:00
CN
Indeks aktywności biznesowej w sektorze nieprodukcyjnym PMI
Lip 533,0 535,0 %
01:30
AU
Pożyczki dla sektora prywatnego (m/m)
Cze 4,0 %
01:30
AU
Kredyty sektora prywatnego (r/r)
Cze %
01:30
AU

Pomoc

Indeks cen producentów
(Producer Price Index).

Wskaźnik średniego poziomu zmian cen surowców, materiałów i towarów konsumpcji pośredniej w stosunku do okresu bazowego.

Wzrost indeksu cen producentów może być zwiastunem wyższych wskaźników inflacji konsumenckiej, ponieważ firmy będą starały się przenosić zwiększone koszty na konsumentów . Zmiany PPI są zatem wczesnym wskaźnikiem inflacji. Ponadto wskaźnik cen producentów odzwierciedla, jak bardzo zmieniła się siła nabywcza waluty krajowej, a także pokazuje, w jaki sposób wzrost cen surowców i materiałów znajduje odzwierciedlenie na różnych etapach produkcji.

W przypadku, gdy gospodarka kraju rośnie, wzrost wskaźnika cen producentów może sygnalizować ewentualne zaostrzenie polityki pieniężnej przez bank centralny kraju, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności inwestycji w walucie krajowej. Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego wzrost cen surowców i materiałów zwiększa obciążenie przemysłu, zmniejszając zyski, ponieważ firmy nie są w stanie całkowicie przenieść zwiększonych kosztów na produkty końcowe z obawy przed utratą udziału w rynku.

Producer Price Index
2 kw 4,0 %
01:30
AU

Pomoc

Indeks cen producentów
(Producer Price Index).

Wskaźnik średniego poziomu zmian cen surowców, materiałów i towarów konsumpcji pośredniej w stosunku do okresu bazowego.

Wzrost indeksu cen producentów może być zwiastunem wyższych wskaźników inflacji konsumenckiej, ponieważ firmy będą starały się przenosić zwiększone koszty na konsumentów . Zmiany PPI są zatem wczesnym wskaźnikiem inflacji. Ponadto wskaźnik cen producentów odzwierciedla, jak bardzo zmieniła się siła nabywcza waluty krajowej, a także pokazuje, w jaki sposób wzrost cen surowców i materiałów znajduje odzwierciedlenie na różnych etapach produkcji.

W przypadku, gdy gospodarka kraju rośnie, wzrost wskaźnika cen producentów może sygnalizować ewentualne zaostrzenie polityki pieniężnej przez bank centralny kraju, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności inwestycji w walucie krajowej. Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego wzrost cen surowców i materiałów zwiększa obciążenie przemysłu, zmniejszając zyski, ponieważ firmy nie są w stanie całkowicie przenieść zwiększonych kosztów na produkty końcowe z obawy przed utratą udziału w rynku.

r/r - zmiana w bieżącym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Producer Price Index Y/Y
2 kw 2,0 %
05:00
JP
Zamówienia w sektorze budownictwa (r/r)
Cze 74,0 %
05:00
JP
Wolumen budowy nowych domów (r/r)
Cze 99,0 %

Dlaczego trader potrzebuje kalendarza ekonomicznego?

Jako doświadczony broker doskonale wiemy, jak ważne jest szybkie otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach na świecie, które mogą mieć wpływ na ceny i stan portfela inwestycyjnego. Dlatego nasi eksperci opracowali kalendarz ekonomiczny dla tradera.

Kalendarz Just2Trade - niezawodna i skuteczna baza handlowa

Jako doświadczony broker Just2Trade wie, czego możesz potrzebować podczas handlu na giełdzie i oferuje odpowiednie narzędzia w najwygodniejszy sposób. Wśród nich znajduje się interaktywny kalendarz wiadomości gospodarczych dla tradera.

Najważniejsze cechy i zalety kalendarza ekonomicznego:

Główne wskaźniki mieszczące się w kalendarzu ekonomicznym Just2Trade:

Nasz kalendarz ekonomiczny jest automatycznie aktualizowany po opublikowaniu najnowszych wiadomości i wartości wskaźników. Są w nim dostępne najbardziej istotne i dokładne informacje. Możesz wykorzystać te informacje jako bazę przy opracowywaniu własnych strategii handlowych.