Kalendarz ekonomiczny

Śledź aktualne dane ekonomiczne
według naszego Kalendarza Ekonomicznego

Kraj
Okres: Wcz | Dzi | Tyd | Mie
Dzisiaj 22 kwietnia
  
  
Data
Kraj
Wskaźnik
Okres Fakt Prognoza Przeszły Przegląd j.m.
22 kwi
04:30
NL
Indeks zaufania konsumentów
Kwi -18 punkty
04:30
NL
Indeks zaufania konsumentów
Kwi -14 -18 punkty
04:30
NL
Wydatki konsumenckie (r/r)
Lut -135,0 %
04:30
NL
Wydatki konsumenckie (r/r)
Lut -107,0 -12 %
04:30
NL

Pomoc

Stopa bezrobocia
(Unemployment rate).

stopa bezrobocia pokazuje procent liczby bezrobotnych do ogólnej liczby ludności zdolnej do pracy.
Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek liczby bezrobotnych do całej populacji osób zdolnych do pracy. Wzrostowi bezrobocia towarzyszą z reguły problemy w gospodarce. Za normalną dla współczesnej gospodarki uznaje się stopę bezrobocia na poziomie 5%. Mniejszej w porównaniu z tą wartością zwykle towarzyszy przyspieszenie inflacji w wyniku wzrostu dochodów osobistych ludności. Większa stopa bezrobocia sygnalizuje niekorzystne trendy w gospodarce.

Statystyki bezrobocia są najsilniejszym ze wszystkich "motorem rynku". Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dane dotyczące zatrudnienia populacji są bardzo trudne do przewidzenia, więc zadeklarowane wartości często odbiegają od oczekiwanych i powodują natychmiastową korektę. Po drugie, dane te bardzo dobrze odzwierciedlają rzeczywisty stan gospodarki. Chociaż często są one udoskonalane, inwestorzy traktują je jako natychmiastowe wskazówki do działania.

W krajach strefy euro dane o bezrobociu publikowane są co miesiąc. Raport jest dostarczany przez Eurostat za przedostatni miesiąc i stanowi część ujednoliconego raportu o rynku pracy
.
Istnieją dwa sposoby szacowania stopy bezrobocia: wyrównane sezonowo i poza sezonowe.

Unem rate 3mma sa
Mar 36,0 %
04:30
NL

Pomoc

Stopa bezrobocia
(Unemployment rate).

stopa bezrobocia pokazuje procent liczby bezrobotnych do ogólnej liczby ludności zdolnej do pracy.
Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek liczby bezrobotnych do całej populacji osób zdolnych do pracy. Wzrostowi bezrobocia towarzyszą z reguły problemy w gospodarce. Za normalną dla współczesnej gospodarki uznaje się stopę bezrobocia na poziomie 5%. Mniejszej w porównaniu z tą wartością zwykle towarzyszy przyspieszenie inflacji w wyniku wzrostu dochodów osobistych ludności. Większa stopa bezrobocia sygnalizuje niekorzystne trendy w gospodarce.

Statystyki bezrobocia są najsilniejszym ze wszystkich "motorem rynku". Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dane dotyczące zatrudnienia populacji są bardzo trudne do przewidzenia, więc zadeklarowane wartości często odbiegają od oczekiwanych i powodują natychmiastową korektę. Po drugie, dane te bardzo dobrze odzwierciedlają rzeczywisty stan gospodarki. Chociaż często są one udoskonalane, inwestorzy traktują je jako natychmiastowe wskazówki do działania.

W krajach strefy euro dane o bezrobociu publikowane są co miesiąc. Raport jest dostarczany przez Eurostat za przedostatni miesiąc i stanowi część ujednoliconego raportu o rynku pracy
.
Istnieją dwa sposoby szacowania stopy bezrobocia: wyrównane sezonowo i poza sezonowe.

Unem rate 3mma sa
Mar 35,0 36,0 %
06:00
DK
Indeks zaufania konsumentów
Kwi -5 punkty
06:00
DK
Indeks zaufania konsumentów
Kwi -11,0 -5 punkty
06:00
NO
Indeks zaufania w przemyśle
1 kw 31,0 punkty
06:00
NO
Indeks zaufania w przemyśle
1 kw 82,0 38,0 punkty
06:00
CH
Bilans handlowy
Mar 33,0
06:00
CH
Bilans handlowy
Mar 39,0 34,0
06:45
FR

Pomoc

Indeks koniunktury
(Business climate).

Indeks jest obliczany na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród prezesów największych firm i odzwierciedla ich stosunek do aktualnej sytuacji w biznesie. Jest mierzony w punktach.

Wskaźnik ten jest używany jako wskaźnik ogólnego stanu koniunktury, jego wzrost wskazuje na dominację pozytywnych nastrojów w gospodarce i wpływa pozytywnie na kurs waluty krajowej i krajowej giełdy.

Business climate
Kwi 99 98 punkty
06:45
FR

Pomoc

Indeks koniunktury
(Business climate).

Indeks jest obliczany na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród prezesów największych firm i odzwierciedla ich stosunek do aktualnej sytuacji w biznesie. Jest mierzony w punktach.

Wskaźnik ten jest używany jako wskaźnik ogólnego stanu koniunktury, jego wzrost wskazuje na dominację pozytywnych nastrojów w gospodarce i wpływa pozytywnie na kurs waluty krajowej i krajowej giełdy.

Business climate
Kwi 104 99 99 punkty
06:45
FR
Wskaźnik klimatu biznesowego
Kwi 97 punkty
06:45
FR
Wskaźnik klimatu biznesowego
Kwi 95 97 punkty
08:00
IT
Zlecenia przemysłowe (m/m)
Lut 17,0 %
08:00
IT
Zamówienia przemysłowe (r/r)
Lut 7 punkty
08:00
IT
Sprzedaż przemysłowa (m/m)
Lut 25,0 %
08:00
IT
Sprzedaż przemysłowa (m/m)
Lut 2,0 25,0 %
08:00
IT
Sprzedaż przemysłowa (r/r)
Lut -16,0 %
08:00
IT
Sprzedaż przemysłowa (r/r)
Lut 9,0 -16,0 %
08:30
HK
Stopa bezrobocia
Mar 72,0 %
08:30
HK
Stopa bezrobocia
Mar 68,0 72,0 %
09:00
BE
Consumer Confidence
Kwi -4 punkty
09:00
BE
Consumer Confidence
Kwi -6 -4 punkty
09:00
ES
Lokowanie 10 letnich obligacji
117,000 %
09:00
ES
Lokowanie 10 letnich obligacji
122,000 117,000 %
10:00
IE
Indeks cen hurtowych (m/m)
Mar 7,0 punkty
10:00
IE
Indeks cen hurtowych (m/m)
Mar 1 7,0 punkty
10:00
IE
Indeks cen hurtowych (r/r)
Mar -14 %
10:00
IE
Indeks cen hurtowych (r/r)
Mar -101,0 -14 %
10:00
GB
Wskaźnik optymizmu biznesowego CBI
2 kw -22 punkty
10:00
GB
Wskaźnik optymizmu biznesowego CBI
2 kw 38 -22 punkty
10:00
GB
Indeks zamówień przemysłowych CBI
Kwi 2 -5
10:00
GB
Indeks zamówień przemysłowych CBI
Kwi -8 2 -5
11:45
EZ
Stawka depozytu
-5,0 -5,0 %
11:45
EZ
Stawka depozytu
-5,0 -5,0 -5,0 %
11:45
EZ
Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
0 0 %
11:45
EZ
Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
0 0 0 %
12:30
CA

Pomoc

Nowy wskaźnik cen mieszkań
(New housing price index).

Wskaźnik jest obliczany miesięcznie i odzwierciedla dynamikę cen, po których firmy developerskie sprzedają nowe domy.

Dodatnia dynamika wskaźnika jest postrzegana jako czynnik pozytywny (lub byczy), podczas gdy poziom niski - jako negatywny (lub niedźwiedzi). Jednak zawyżona cena nowego domu może sygnalizować przegrzanie rynku nieruchomości.

New housing price index
Mar 14,0 19,0 %
12:30
CA

Pomoc

Nowy wskaźnik cen mieszkań
(New housing price index).

Wskaźnik jest obliczany miesięcznie i odzwierciedla dynamikę cen, po których firmy developerskie sprzedają nowe domy.

Dodatnia dynamika wskaźnika jest postrzegana jako czynnik pozytywny (lub byczy), podczas gdy poziom niski - jako negatywny (lub niedźwiedzi). Jednak zawyżona cena nowego domu może sygnalizować przegrzanie rynku nieruchomości.

New housing price index
Mar 11,0 14,0 19,0 %
12:30
CA
Indeks cen na mieszkania na rynku pierwotnym (r/r)
Mar 7 punkty
12:30
CA
Indeks cen na mieszkania na rynku pierwotnym (r/r)
Mar 79,0 7 punkty
12:30
US
Wskaźnik aktywności krajowej Fed w Chicago
Mar -54,00
12:30
US
Wskaźnik aktywności krajowej Fed w Chicago
Mar 85,00 -12,0
12:30
US

Pomoc

Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych
(Сontinuing claims)

Wskaźnik odzwierciedla liczbę ponownych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, łączna wartość to oficjalna liczba bezrobotnych w kraju. Wzrost tego wskaźnika prowadzi do spadku ceny waluty krajowej.

continuing claims
3667 3731 mld
12:30
US

Pomoc

Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych
(Сontinuing claims)

Wskaźnik odzwierciedla liczbę ponownych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, łączna wartość to oficjalna liczba bezrobotnych w kraju. Wzrost tego wskaźnika prowadzi do spadku ceny waluty krajowej.

continuing claims
3674 3667 3708 mld
12:30
US
Initial Claims
617 576
12:30
US
Initial Claims
547 617 586
12:30
US

Pomoc

Liczba początkowych wniosków o zasiłek od osób bezrobotnych (średnia z 4 tygodni)
(Jobless claims 4-wk avg)

Wskaźnik pokazuje średnią liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty obraz wydarzeń. Wartość wskaźnika jest czasami wypaczana przez czynniki krótkoterminowe, takie jak święta federalne i lokalne. Ma ograniczony wpływ na rynek. Spadek liczby bezrobotnych pozytywnie wpływa na aprecjację dolara.

Publikowane co tydzień w czwartki o 8:30 EST.

Jobless claims 4-wk avg
683 mld
12:30
US

Pomoc

Liczba początkowych wniosków o zasiłek od osób bezrobotnych (średnia z 4 tygodni)
(Jobless claims 4-wk avg)

Wskaźnik pokazuje średnią liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty obraz wydarzeń. Wartość wskaźnika jest czasami wypaczana przez czynniki krótkoterminowe, takie jak święta federalne i lokalne. Ma ograniczony wpływ na rynek. Spadek liczby bezrobotnych pozytywnie wpływa na aprecjację dolara.

Publikowane co tydzień w czwartki o 8:30 EST.

Jobless claims 4-wk avg
651 33937,00 mld
12:30
EZ
Konferencja prasowa ECB
%
13:00
RU
International reserves
5837,0 5805,0 mld
13:30
BR
Dochody z podatków federalnych
Mar 1262,0 1277,0
14:00
US
Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Mar 309,00 311,00
14:00
US
Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Mar 300,00 309,00 312,00
14:00
US
Sprzedaż domów na rynku wtórnym (m/m)
Mar 8,0 -66,0
14:00
US
Sprzedaż domów na rynku wtórnym (m/m)
Mar -37,0 8,0 -63,0
14:30
DE
Wystąpienie Buch z Bundesbanku
%
14:30
US
Rezerwy gazu ziemnego EIA
49 61
14:30
US
Rezerwy gazu ziemnego EIA
38 49 61
15:00
US
Indeks aktywności biznesowej w sferze produkcyjnej Fed Kansas
Kwi 23 punkty
15:00
US
Indeks aktywności biznesowej w sferze produkcyjnej Fed Kansas
Kwi 40 23 punkty
16:00
RU
Produkcja przemysłowa (r/r)
Mar -37,0 %

Dlaczego trader potrzebuje kalendarza ekonomicznego?

Jako doświadczony broker doskonale wiemy, jak ważne jest szybkie otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach na świecie, które mogą mieć wpływ na ceny i stan portfela inwestycyjnego. Dlatego nasi eksperci opracowali kalendarz ekonomiczny dla tradera.

Kalendarz Just2Trade - niezawodna i skuteczna baza handlowa

Jako doświadczony broker Just2Trade wie, czego możesz potrzebować podczas handlu na giełdzie i oferuje odpowiednie narzędzia w najwygodniejszy sposób. Wśród nich znajduje się interaktywny kalendarz wiadomości gospodarczych dla tradera.

Najważniejsze cechy i zalety kalendarza ekonomicznego:

Główne wskaźniki mieszczące się w kalendarzu ekonomicznym Just2Trade:

Nasz kalendarz ekonomiczny jest automatycznie aktualizowany po opublikowaniu najnowszych wiadomości i wartości wskaźników. Są w nim dostępne najbardziej istotne i dokładne informacje. Możesz wykorzystać te informacje jako bazę przy opracowywaniu własnych strategii handlowych.