Danh mục đầu tư cá nhân*

Các giải pháp được thiết lập sẵn với các thông số có thể tùy chỉnh về lợi nhuận và mức độ bảo vệ
Lợi nhuận
lên đến 30% mỗi năm
Bảo vệ vốn
lên đến 100% **
Initial investment
từ 250 USD
  • Thời gian đầu tư linh hoạt - từ 3 đến 12 tháng
  • Mọi thứ đều minh bạch - tất cả các điều kiện về danh mục đầu tư đều được biết trước
  • Bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm bất cứ lúc nào bạn muốn
  • Kiếm tiền từ sự tăng hoặc giảm của thị trường tài chính
  • Không có yếu tố con người tham gia trong thời gian đầu tư

Chúng tôi đã chọn các giải pháp có sẵn cho bạn

Một sản phẩm độc đáo cho phép bạn tham gia vào chuyển động của thị trường, đồng thời hạn chế thua lỗ ở mức định trước (lên đến 0) trong trường hợp thị trường không thuận lợi.

Participation Rate

Lợi nhuận:
đến 0,00%
Tuổi thọ sản phẩm:
3 - 12 tháng
Bảo vệ vốn:
0,00%

Tài sản x2

Lợi nhuận:
đến 100,00%
Tuổi thọ sản phẩm:
3 - 12 tháng
Bảo vệ vốn:
0,00%

Tài sản x3

Lợi nhuận:
đến 200,00%
Tuổi thọ sản phẩm:
3 - 12 tháng
Bảo vệ vốn:
0,00%

Tài sản x4

Lợi nhuận:
đến 300,00%
Tuổi thọ sản phẩm:
3 - 12 tháng
Bảo vệ vốn:
0,00%

* Giao dịch với các công cụ tài chính có liên quan đến rủi ro lớn. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có thể mất hết vốn đầu tư.

Các sản phẩm đầu tư sẽ không được cung cấp và thông tin liên quan đến chúng cũng sẽ không được cung cấp cho những người cư trú trên bất kỳ lãnh thổ nào mà việc cung cấp đó là trái với luật pháp địa phương.

Bất kỳ quảng cáo nào của sản phẩm này chỉ nhằm vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp.


** Capital protection is realized through defensive part of the portfolio composed of securities with predefined rate of return. Invested capital still remains subject to credit risk - default of the issuer. The share of defensive part in the portfolio depends on the selected level of protection. For more detailed description please refer to the following examples.

Sản phẩm hoạt động như thế nào

Nếu kịch bản sản phẩm được thực hiện vào ngày hết hạn, bạn sẽ nhận được thu nhập xác định trước. Nếu không, bạn không mạo hiểm số vốn của mình nhiều hơn số vốn đã xác định ban đầu.

Mức sinh lời có thể có (tại ngày hết hạn của sản phẩm) được xác định tùy thuộc vào thời gian đầu tư và mức độ bảo vệ vốn

Ví dụ Mua sản phẩm "Có thể sinh lời" *
Vốn chủ sở hữu: $10.000.00
Giá cổ phiếu: $207.00
Mức mục tiêu: $230.00
Bảo vệ: lên đến 95%
Mức tạo lợi nhuận: $220.00
Thời hạn: 3 tháng
Lợi nhuận hàng năm: 20.7%
Mức mục tiêu Đã đạt Không đạt
Giá tài sản $ 232,00 $ 228,00 $ 212,00
Lợi nhuận $ 500,00 $ 300,00 $ -500,00
Vốn chủ sở hữu $ 10.500,00 $ 10.300,00 $ 9.500,00
Được tính vào ngày hết hạn của sản phẩm

* Tính toán trên chỉ mang tính chất tham khảo và các sản phẩm và thị trường có rủi ro, vui lòng đọc tất cả các cảnh báo rủi ro.

Bất kỳ quảng cáo nào của sản phẩm này chỉ nhằm vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ưu điểm

Bảo vệ vốn

Quản lý rủi ro và bảo vệ vốn

Kinh nghiệm giao dịch không quan trọng

Thích hợp cho người mới bắt đầu và các nhà đầu tư có kỹ năng

Tiết kiệm thời gian

Không cần theo dõi giá và liên tục đưa ra quyết định

Hỗ trợ 24/7

Phương pháp tiếp cận riêng cho từng khách hàng

Câu hỏi - Trả lời