MT5 Global

Bắt đầu giao dịch
hoặc mở tài khoản demo

Lợi thế của chúng tôi

MetaTrader5 trading platform for any device

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 cho mọi thiết bị

Dividends on all securities

Thanh toán cổ tức trên tất cả các chứng khoán

Access to the US stock market is provided by Lime Financial USA - FINRA member

Quyền truy cập vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được cung cấp
bởi Lime Financial Hoa Kỳ - thành viên FINRA

Wide range of instruments

Nhiều công cụ

Đầy đủ

công cụ tài chính trên một tài khoản

Cổ phiếu
 • Hơn 30.000 công cụ
 • 20 thị trường
 • Giao dịch đòn bẩy
 • Cho vay ký quỹ
 • Cổ tức
GO
Hợp đồng tương lai
 • Hơn 5.000 công cụ
 • Tất cả các thị trường chính
 • Quyền truy cập trực tiếp
 • Thực thi từ 0.01 giây
 • Từ $ 1 cho mỗi hợp đồng
GO
Forex
 • Chênh lệch từ 0,0 pips
 • Đòn bẩy lên đến 1:500*
 • Bảo vệ số dư âm
 • Thực hiện nhanh chóng>
 • Nhà môi giới STP ECN
GO
Eurobonds
 • Eurobonds
 • Doanh nghiệp và chính phủ
 • Hỗ trợ phân tích
 • Đòn bẩy lên đến 1: 3
GO
Quyền chọn
 • Hơn 90.000 công cụ
 • Quỹ
 • Tiền tệ
 • Chỉ mục
 • Bảng tùy chọn
Sắp có
* chỉ dành cho Khách hàng Chuyên nghiệp
Bắt đầu giao dịch

hoặc mở tài khoản demo

Thị trường trong MT5 GLOBAL

Soon
Soon
Soon

Mở tài khoản và giao dịch
từ mọi thiết bị

MetaTrader 5 for Windows

MetaTrader 5 for Windows

MetaTrader 5 for iPhone and iPad

MetaTrader 5 for iPhone and iPad

MetaTrader 5 for Android

MetaTrader 5 for Android

MetaTrader 5 Web Trading

MetaTrader 5 Web Trading

MT5 là một công cụ mạnh mẽ của nhà giao dịch để làm việc trên bất kỳ thị trường tài chính nào (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, trái phiếu, ngoại hối)trong tài khoản MT5 Global, cho phép cung cấp không giới hạn khả năng dành cho việc phân tích kỹ thuật và tự động hóa giao dịch (giao dịch robot và cố vấn).

Demo