Đầu tư PAMM

Cơ hội kiếm lợi nhuận mới
từ một trong những thị trường ngoại hối có lợi nhuận cao nhất trên thế giới

Làm việc như nào

Tài khoản đầu tư mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền,
mà không cần tự giao dịch và người quản lý thì có thể kiếm thêm lợi nhuận
từ việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư

Nhà đầu tư chọn một chiến lược, đăng ký chiến lược đó và kiếm lợi nhuận
Vốn của người quản lý và nhà đầu tư được chia theo tỷ lệ

Người quản lý tiếp tục giao dịch trên tài khoản, sử dụng quỹ của chính mình và quỹ của nhà đầu tư. Các hoạt động của người quản lý càng thành công, thì tài khoản của anh ta được xếp hạng càng cao.

Lợi nhuận của người quản lý, bao gồm cả phí
Lợi nhuận của nhà đầu tư, không bao gồm phí quản lý

5 chiến lược đỉnh nhất

Chúng tôi cung cấp cho bạn 5 chiến lược phổ biến nhất,
giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất.

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Banking strategy Kazantsev Group

Инвестиционная стратегия Banking strategy Kazantsev group

Спекулятивная торговля  на акциях Американских банков из S&P100

- Bank of America

- Wells Fargo

- Citigroup

- JPMorgan

- Bank of New York Mellon

Включайте в свой Watch-list для наблюдения и подключайтесь для диверсификации своих средств.

Вся информация по доходности стратегии, инструментам, средствам и условиям стратегии размещена на сайте брокера, в разделе ПАММ счета.

Кликните на название стратегии для анализа стратегии.


USD
14,88% -18,43% 1418 19,61% 6.575.848 USD 74 25% 1:50 Đầu tư
Ykt

Консервативная торговая стратегия по валютным парам EUR/USD, GBP/USD


USD
127,07% 10,60% 13 -20,11% 180.392 USD 333 50,0% 1:500 Đầu tư
HedgeFund
USD
26,93% 4,35% 3 -2,22% 144.615 USD 162 50,0% 1:500 Đầu tư
Stability Algo RUB
RUB
0,64% -1,86% 7 -2,95% 10.728.787 RUB 823 1,0% 1:100 Đầu tư
Classical Trade

Наша стратегия - это трендовый технический трейдинг с выверенным контролем рисков. Мы основываем свою торговлю на принципах, заложенных более 100 лет назад, проверенных временем и актуальных по сей день.


USD
-9,63% -9,63% 9 26,44% 109.415 USD 106 50% 1:50 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược