Đầu tư PAMM

Cơ hội kiếm lợi nhuận mới
từ một trong những thị trường ngoại hối có lợi nhuận cao nhất trên thế giới

Làm việc như nào

Tài khoản đầu tư mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền,
mà không cần tự giao dịch và người quản lý thì có thể kiếm thêm lợi nhuận
từ việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư

Nhà đầu tư chọn một chiến lược, đăng ký chiến lược đó và kiếm lợi nhuận
Vốn của người quản lý và nhà đầu tư được chia theo tỷ lệ

Người quản lý tiếp tục giao dịch trên tài khoản, sử dụng quỹ của chính mình và quỹ của nhà đầu tư. Các hoạt động của người quản lý càng thành công, thì tài khoản của anh ta được xếp hạng càng cao.

Lợi nhuận của người quản lý, bao gồm cả phí
Lợi nhuận của nhà đầu tư, không bao gồm phí quản lý

5 chiến lược đỉnh nhất

Chúng tôi cung cấp cho bạn 5 chiến lược phổ biến nhất,
giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất.

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Speculative trading
USD
-3,08% -3,08% 5 13,04% 1.049.288 USD 82 12,5% 1:50 Đầu tư
HedgeFund
USD
15,69% -8,80% 2 -2,22% 101.546 USD 361 50,0% 1:500 Đầu tư
Classical Trade

В рамках стратегии совершаются среднесрочные сделки на американском рынке ценных бумаг

Главные задачи наших трейдеров и финансовых управляющих - сохранение капитала и поддержание стабильности торговых результатовUSD
-43,80% -9,12% 20 43,80% 98.235 USD 306 50% 1:50 Đầu tư
Stability Global USD
USD
64,62% 11,50% 16 14,61% 88.537 USD 153 1% 1:50 Đầu tư
PLASTICEED HARMONY
USD
27,01% 1,95% 6 -3,33% 72.820 USD 397 50,0% 1:200 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược