Đầu tư vào IPO
(phát hành lần đầu ra công chúng)

Cơ hội duy nhất để đầu tư vào cổ phiếu của công ty với giá chào bán trước khi chúng bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch
Đầu tư vào IPO
Pershing Square USA Ltd.
PSUS
Giá
$50 - $50

Concentrated portfolio of minority stakes in high-quality, large-capitalization, publicly-traded, growth companies -Typically, 12 to 15 core equity positions -Ability to pursue Pershing Square’s historical hedging strategy, subject to certain rules (including SEC Rule 18f-4)

Thời gian còn lại trước thời hạn nộp đơn:
ngày
hours
phút
giây

Cách đầu tư vào IPO

Tìm một IPO
Lịch của chúng tôi chứa thông tin mới nhất và có liên quan nhất về các đợt chào bán công khai lần đầu.
Mở tài khoản MT5 Global
Hàng ngàn công cụ để đầu tư và giao dịch.
Chuyển tiền vào tài khoản giao dịch
Gửi và rút tiền ngay lập tức bằng nhiều cách tiện lợi.
Đăng ký IPO trong Private Office
Vị trí sơ bộ sẽ ngay lập tức xuất hiện trong danh mục đầu tư.

Ví dụ về các vị trí đã hoàn thành

Giá tăng — 78,6%
148 days
Giá tăng — 60,2%
lúc mở
Giá tăng — 124,3%
1 days
Giá tăng — 198%
4 days
Giá tăng — 262,1%
1280 days
Giá tăng — 438,3%
33 days
Giá tăng — 67,1%
1 days
Giá tăng — -19,8%
lúc mở
Giá tăng — -13,6%
lúc mở
Giá tăng — 40%
lúc mở

Lịch IPO

Get analytical
overview on IPO

* Phần bắt buộc phải điền

FAQ

;