Forex ECN PRO

Phương pháp tiếp cận cho từng cá nhân và điều kiện giao dịch được cải thiện
dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Tên Forex ECN PRO
Spread từ 0
Số tiền gửi tối thiểu $100000
Margin trading
Số tiền giao dịch ít nhất 0.01
Công cụ giao dịch
Forex 47 công cụ
Kim loại Vàng, Bạc, Platinum, Palladium
Cổ phiếu
Future
Bonds
CFD cổ phiếu
CFD index
Dầu
Thực hiện lệnh Thị trường
Re-quotes
Phí Forex ≤ $2 mỗi lot
Phí CFD
Ngoại tệ tài khoản Russian Flag USA Flag Europe Flag
Swap
Nền tảng MetaTrader 4
Giao dịch di động
Quy mô hợp đồng 1 lot = 100000
Định giá 5 chữ số thập phân
Cuộc gọi ký quỹ 100%
Stop Out 50%
Bảo hiểm Hedging
Giao dịch qua điện thoại
Giao dịch tự động
Giao dịch trên tin tức
Scalping
Tin mới từ Trading Central
Nhận tín hiệu từ Trading Central