Chứng khoán

Just2Trade cung cấp các công cụ, tỷ giá đơn giản và  thuận tiện để giao dịch cổ phiếu
tất cả các nền tảng trao đổi chính và OTC

Mở tài khoản
Demo

Các giải pháp cho thương nhân

Để giao dịch trên thị trường, chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình một số tùy chọn:

MT5 Global


Truy cập đồng thời từ  một tài khoản giao dịch duy nhất cho   tất cả các sàn giao dịch chính và thị trường OTC.

Nền tảng MetaTrader 5

Hơn 9.000  công cụ từ  NYSE, NASDAQ, LSE, JPX, MOEX, CME, NYMEX, ICE, FX.

Thêm

Mở tài khoản

Tiếp cận tất cả các chứng khoán trên tất cả các sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn của Hoa Kỳ - truy cập trực tiếp vào NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ (Nasdak), CBOE (Quyền chọn hội đồng quản trị Chicago), v.v., cũng như truy cập vào các sàn giao dịch hàng đầu của Canada, Mexico và Châu Âu .

Giao dịch chứng khoán
trong tài khoản Multi Market Account (MMA)®

Soon
Soon
Soon

Lợi thế của chúng tôi

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 dành cho tất cả các loại thiết bị

Hoa hồng và phí thấp

Giao dịch tự động thông qua dịch vụ ChainTrading (tự động theo dõi)

API để kết nối các hệ thống giao dịch của bạn

Thanh khoản đầy đủ của các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ

Đối với những khách hàng lớn không  muốn trả phí quá cao khi mua cổ phiếu, cũng như  đối với những nhà giao dịch muốn thực hiện chiến lược. Bộ phận hỗ trợ tiếng Việt và các dịch vụ miễn phí của chúng tôi sẽ giúp các bạn hơn!

7.000 chứng khoán

Truy cập trực tiếp vào  tất cả chứng khoán trên  sàn chứng khoán Hoa Kỳ và  sàn giao dịch quyền chọn: NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ, CBOE (Sở giao dịch quyền chọn Chicago) và  khác.