PAMM STRATEGY CONDITIONS HedgeFund

Manager

Minimum investment amount — 250,0 USD

Managers's fee 50,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
HedgeFund
USD
5,58% -47,53% 3 -2,22% 98318,28 USD 321 50,0% 1:500 Đầu tư
Price Action Investments
USD
-99,70% 0,00% 0 -8,21% 0,00 USD 1182 70,0% 1:0 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược