PAMM STRATEGY CONDITIONS volk

Manager

Minimum investment amount — 250,0 USD

Managers's fee 35,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
volk
USD
-82,19% 0,00% 0 -15,79% 0,00 USD 1923 35,0% 1:500 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược