PAMM STRATEGY CONDITIONS Stability Algo RUB

Manager

Minimum investment amount — 4000,0 RUB

Managers's fee 1,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Stability Algo RUB
RUB
4,28% -1,23% 4 -2,95% 3360138,57 RUB 780 1,0% 1:100 Đầu tư
Stability Algo USD NEW
USD
0,77% -0,82% 1 -1,62% 10077,18 USD 325 35,0% 1:100 Đầu tư
Stability Algo USD
USD
-2,02% -1,48% 4 -3,02% 207783,62 USD 780 1,0% 1:100 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược